ساخت و نصب کانال پلی یورتان
نمایندگی تفال
خرید اتو بخار
زودپز برقی تفال
سیگار برگ
مرکز فروش توتون
خرید پیپ
آموزشگاه آشپزی
دوره های آموزش شیرینی پزی
تشک رویا
تولید و چاپ انواع پرچم
آموزش کافی شاپ
تور کربلا
تور قبرس شمالی
تور کوش آداسی
تشك طبى
قانون برگزاري مناقصات سامانه اطلاع رساني مناقصه ها ، مزايده ها و استعلام هاي آرياتِندر
درباره من
نويسندگان
برچسب ها
عضویت در خبرنامه
  عضویت لغو عضویت

ورود اعضا
  نام کاربری :
  پسورد :

عضویت در سایت
  نام کاربری :
  پسورد :
  تکرار پسورد:
  ایمیل :
  نام اصلی :

نويسنده :آرياجم
تاريخ: ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ ساعت: ۱۲:۵۳:۵۰

قانون‌ برگزاري‌ مناقصات‌

فصل‌ اول‌ ـ كليات‌

ماده‌۱ـ كاربرد
الف‌ ـ اين‌ قانون‌ به‌ منظور تعيين‌ روش‌ و مراحل‌ برگزاري‌ مناقصات‌ به‌ تصويب‌ مي‌رسد و تنها در معاملاتي‌ كه‌ با رعايت‌ اين‌ قانون‌ انجام‌ مي‌شود، كاربرد دارد.
ب‌ ـ قواي‌ سه‌گانه‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ اعم‌ از وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات‌ و شركتهاي‌ دولتي‌، مؤسسات‌ انتفاعي‌ وابسته‌ به‌ دولت‌، بانكها و مؤسسات ‌اعتباري‌ دولتي‌، شركتهاي‌ بيمه‌ دولتي‌، مؤسسات‌ و نهادهاي‌ عمومي‌ غيردولتي‌(درمواردي‌ كه‌ آن‌ بنيادها و نهادها از بودجه‌ كل‌ كشور استفاده‌ مي‌نمايند)، مؤسسات‌ عمومي‌، بنيادها و نهادهاي‌ انقلاب‌ اسلامي‌، شوراي‌ نگهـبان‌ قانون‌ اساسي‌ و همـچنين ‌دستگاهها و واحدهائي‌ كه‌ شمول‌ قانون‌ بر آنها مستلزم‌ ذكر يا تصريح‌ نام‌ است‌، اعم‌ از اين‌كه‌ قانون‌ خاص‌ خود را داشته‌ و يا از قوانين‌ و مقررات‌ عام‌ تبعيت‌ نمايند نظير وزارت‌ جهادكشاورزي‌، شركت‌ ملي‌ نفت‌ ايران‌، شركت‌ ملي‌ گاز ايران‌، شركت‌ ملي‌ صنايع‌ پتروشيمي‌ايران‌، سازمان‌ گسترش‌ و نوسازي‌ صنايع‌ ايران‌، سازمان‌ بنادر و كشتيراني‌ جمهوري‌ اسلامي ‌ايران‌، سازمان‌ توسعه‌ و نوسازي‌ معادن‌ و صنايع‌ معدني‌ ايران‌، سازمان‌ صدا و سيماي‌جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و شركتهاي‌ تابعه‌ آنها موظفند در برگزاري‌ مناقصه‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ را رعايت‌ كنند.
تبصره‌ ـ نيروهاي‌ مسلح‌، تابع‌ مقررات‌ و ضوابط‌ خاص‌ خود بوده‌ و از شمول‌ اين ‌قانون‌ مستثني‌ هستند.

نويسنده :آرياجم
تاريخ: ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ ساعت: ۱۲:۵۲:۳۸

قانون‌ برگزاري‌ مناقصات‌

فصل‌ دوم‌ ـ سازماندهي‌ مناقصات‌

ماده ۵ ـ كميسيون‌ مناقصه‌
الف‌ ـ كميسيون‌ مناقصه‌ از اعضاي‌ زير تشكيل‌ مي‌شود:
۱ ـ رئيس‌ دستگاه‌ مناقصه‌گزار يا نماينده‌ وي‌.
۲ـ ذي‌حساب‌ يا بالاترين‌ مقام‌ مالي‌ دستگاه‌ مناقصه‌گزار حسب‌ مورد.
۳ـ مسؤول ‎فني‌ دستگاه‌ مناقصه‌گزار يا واحدي‌ كه‌ مناقصه‌ به ‎درخواست‌ وي‌ برگزار مي‌شود.
ب‌ ـ در مناقصات‌ مربوط‌ به‌ شهرداريها، از سوي‌ شوراي‌ شهر يك‌ نفر به‌ عنوان‌ ناظر در جلسات‌ كميسيون‌ مناقصه‌ شركت‌ خواهد كرد.
ج‌ ـ كميسيون‌ با حضور هر سه‌ نفر اعضاي‌ مزبور رسميت‌ دارد و تمام‌ اعضاء مكلف ‌به‌حضور در جلسه‌ و ابرازنظر هستند. تصميمات‌ كميسيون‌ با رأي‌ اكثريت‌ اعضاء معتبرخواهد بود.
د ـ در مناقصات‌ دو مرحله‌اي‌ كميسيون‌، مناقصه‌ با حضور رئيس‌ دستگاه‌ مناقصه‌گزار تشكيل‌ مي‌شود.
هـ ـ اعضاء كميسيون‌ مناقصات‌ در شركتهاي‌ دولتي‌ با انتخاب‌ هيأت‌ مديره‌ مي‌باشد.

نويسنده :آرياجم
تاريخ: ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ ساعت: ۱۲:۵۱:۰۷

قانون برگزاري مناقصات

فصل‌ سوم‌ ـ برگزاري‌ مناقصات‌

ماده‌ ۹ـ فرايند برگزاري‌ مناقصات‌
فرايند برگزاري‌ مناقصات‌ به‌ ترتيب‌ شامل‌ مراحل‌ زير است‌:
الف‌ ـ تأمين‌ منابع‌ مالي‌.
ب‌ ـ تعيين‌ نوع‌ مناقصه‌ در معاملات‌ بزرگ‌ (يك‌ مرحله‌اي‌ يا دو مرحله‌اي‌، عمومي ‌يا محدود).
ج‌ ـ تهيه‌ اسناد مناقصه‌.
د ـ ارزيابي‌ كيفي‌ مناقصه‌گران‌ درصورت‌ لزوم‌.
هـ ـ فراخوان‌ مناقصه‌.
و ـ ارزيابي‌ پيشنهادها.
ز ـ تعيين‌ برنده‌ مناقصه‌ و انعقاد قرارداد.

نويسنده :آرياجم
تاريخ: ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ ساعت: ۱۲:۴۹:۱۰

قانون‌ برگزاري‌ مناقصات‌

فصل‌ چهارم‌ ـ مقررات‌ مناقصات‌

ماده‌ ۲۲ ـ شرايط‌ ارسال‌ اسناد و مكاتبات‌
ارسال‌ مكاتبات‌ يا اسناد مرتبط‌ با مناقصه‌ موضوع‌ ماده‌ (۲۰) اين‌ قانون‌درصورتي ‌معتبر است‌ كه‌ فرستادن‌ آن‌ جز در موارد تغيير نشاني‌ يا محل‌ قابل‌ تصديق‌ باشد؛ مانند پست‌ سفارشي‌، تلگرام‌، تلكس‌ و نظاير آن‌.
ماده‌ ۲۳ ـ مستند سازي‌ و اطلاع‌رساني‌
الف‌ ـ دولت‌ موظف‌ است‌ ظرف‌ مدت‌ يك‌ سال‌ بانك‌ اطلاعات مناقصه‌ و پايگاه‌ ملي ‌اطلاع‌رساني‌ مناقصات‌ را ايجاد و اطلاعات‌ و اسناد زير را ثبت‌ و نگهداري‌ كند:
۱ ـ فراخوان‌ مناقصه‌.
۲ ـ نام‌ و مشخصات‌ اعضاي‌ كميسيون‌، مناقصه‌گران‌ و حاضران‌ در جلسات‌ مناقصات‌.
۳ ـ خلاصه‌ اسناد مناقصه‌.
۴ ـ روش‌ و مراحل‌ ارزيابي‌ كيفي‌ مناقصه‌گران‌ و نتايج‌ ارزيابي‌ آنها.
۵ ـ صورتجلسات‌ و نتايج‌ ارزيابي‌ها.
۶ ـ نام‌، مشخصات‌ و نحوه‌ انتخاب‌ برنده‌ مناقصه يا برندگان‌ مناقصه‌.

[ ۱ ]